Jootebetoon

Jootebetoon on mõeldud vahe täitmiseks (vertikaalse või horisontaalse) ja ankurdamiseks - masinad, silla laagrid, rööpad, jne. mille juures on väga oluline voolavus, tugevus, nake, jne. Et Te oma paigaldust ei peaks tegema mitu korda, on meil mõningad kindlad lahendused erinavatele valikutele.

PAGEL Spezial-Beton GmbH jootebetoonide valikus on erinevatele vajadustele mõeldud mittekahanevad, tugevad ja väga hästi nakkuvad jootebetoonid. PAGEL'i jootebetoonide voolavus, tugevus ja tahenemiskiirus on mõnevõrra suurem, kui tavalistel jootebetoonidel. Betooni tugevuse üheks tunnuseks on tihedus (kulu kuupmeetri kohta) ja kindlasti lisatava vee hulk - mida rohkem segamisvett, seda "hõredam" betoon jääb ja seda väiksem on tugevus. PAGEL'i jootebetoonidel on vee kogus 8-13% ja hoolimata väikesest vee kogusest on jootebetooni tänu lisaainetele suurepäraselt voolavad. PAGEL jootebetooni voolavust võib võrrelda sulanud meega - aeglane ja tasandub rähulikult. PAGEL'i tavajootebetoonid saavutavad peaaegu poole oma lõpptugevusest juba 24 tunniga !

KASUTUSALAD:

Tugev, voolav, mittekahanev, veekindel jootebetoon masinate, turbiinide, kompressorite, silla laagrite, jne. paigaldamiseks, ankurdamiseks ja läbiviikude sulgemiseks:

PAGEL V1 seeria (90 N/mm2), PAGEL V3/50 (95 N/mm2), PAGEL V1/HF seeria (135 N/mm2), HF10 (100 N/mm2).

Merel kasutamise jootebetoon - turbiinid, generaatorid, kompressorid, diiselmootorid, monosambad, kattekiht,  kolmjalg,  kaldal kasutamiseks - hübriidtorn, jooteühendus

PAGEL V3/50 Spetsiaalne jootebetoon (95 N/mm2)

Kiirkivinev, mittekahanev jootebetoon masinate, kompressorite, tugede, kaevukaante, betoondetailide paigalduseks, jne. Kasutatakse ka pakase korral - betooni tuleb lühemat aega soojas hoida, et tahenemine oleks piisava tugevusega (3 päeva versus 3 tundi) või kui näit. liiklus tuleb avada.

PAGEL V2 seeria (2 h = 5 N/mm2), V2S seeria (2 h = 20 N/mm2), VT Turbo (0,5 h = 5N/mm2), VB seeria

Pastilised (töödeldavad), kasutatakse vertikaalpindade puhul, seina vuugid, betoonelementide paigaldusel, kaldpindadel või muudes kohtades, kus tuleb valu teha samalt tasapinnalt või isegi alt üles.

PAGEL V14 seeria (80 N/mm2), VB-P (0,5 h = 5N/mm2VT-P Turbo (0,5 h = 5N/mm2)

Ankurdamiseks:

voolavad: E1, V1 seeria, V1/HF seeria, HF10 seeria, V2 seeria, V2S seeriaVT Turbo

plastilised: E1F, V14 seeriaVT-P Turbo

Vuugi täiteks:

PAGEL VS (voolav), VS-P (plastiline), V14 seeria 

Kuumakindel: 

PAGEL V15 Basalt Jootebetoon

V1 jootebetoon

V1 Jootebetoon tooteleht

PAGEL V1/50 jootebetoon 

Tugev (90N/mm2 = 28 p, C60/75) , väga voolav, tsemendi baasil, kloriididevaba, mittekahanev väikese veesisaldusega, veekindel, pakase- ja jäätumisvastaste soolade kindel jootebetoon, mis sobib  eriti hästi horisontaalvaluks masinatele ja turbiinidele (tugeva vibratsiooniga), ankrupoltide kinnitamiseks, teras- ja betoonelementide paigalduseks, sildade laagrid, rööbaste paigaldus, kaevuluukide paigaldus, joogiveega seotud kohad.

 V80C45

PAGEL V50 C45 / V80 C45 / V160 C45 jootebetoon

Tugev (70 N/mm2 = 28 p, C50/60), väga voolav, sobilik vuukide valuks betoonile tugevusklassiga C20/25 ja C25/30 või suurem. Väikese soojatekitamisega tahenemisel (suured mahud), ühtlane paisumine, läbistamatu veele, pakasekindel, väga sobilik mürasummutusseintele, vesiehitistele, paisudele, ülejooksudele, jne.

 V14 pilt

V14 jootebetoon tooteleht

PAGEL V14/40 jootebetoon plastiline (töödeldav) - samatasapinnalise valu tegemiseks, kui pole võimalik ülalt alla valada.

Tugev (80 N/mm2 = 28 p), plastiline, tsemendi baasil, suurte alg- ja lõpptugevustega, mittekahanev, eriti sobilik vertikaalvaluks. Masina põhjaplaadi alla, silla laagrid, ankurdused, seinte ja treppide remont ja paneelide vaheliste vuukide täitmine.

 V15_pilt

PAGEL V15 Basalt jootebetoon (kuumakindel 400 kraadi)

Kuumakindel, suure voolavusega, mittekahanev, tugev (75 N/mm2 = 28 p) jootebetoon, mis on valmistatud PAGEL V1 baasil ja seega kõrge kvaliteedi ja vastupidavusega. Väga sobilik terase ja metallurgia töökodadesse, kaevandusse, terastalade kinnitamiseks, turbiinide, generaatorite, kompressorite, diiselmootorite ja teiste suure vibratsiooniga masinate paigaldamiseks. Samuti paberi-, keemia- ja rafineerimistööstusse. Ka betoonpinna ülekatmiseks.

 V1HF

V1 HF Jootebetoon

PAGEL V1/60HF ülitugev jootebetoon

V1/HF Jootebetoon on maailma tugevaim jootebetoon - 135 N/mm2 = 28 p. On väga voolav, tsemendi baasil, kloriididevaba, väga väikese veesisaldusega, pakase- ja jäätumisvastaste soolade kindel, väga suure väsimuskindlusega ja vibratsiooni summutav jootebetoon, mis sobib  eriti hästi horisontaalvaluks masinatele, kompressoritele ja turbiinidele (tugeva vibratsiooniga), tuulegeneraatoritele, plokkide ühendamiseks ja portaal ja konteinerite transpordi süsteemidele.

HF10_pilt

HF10 tooteleht

PAGEL HF10 väga tugev jootebetoon

Tugev (100N/mm2 = 28 p, C80/95) , väga voolav, tsemendi baasil, kloriididevaba, madala vee/tsemendi suhtega, pakase- ja jäätumisvastaste soolade kindel väga suurte alg- (70 N/mm2 = 1p) ja lõpptugevustega jootebetoon, mis sobib väga hästi vuukide ja õnaruste täitmiseks ja stabiliseerivate ühendusvuukide täitmiseks eelnevalt valatud tugevate raudbetoonkonstruktsioonide vahel.

 V2_pilt

V2 Jootebetoon tooteleht

PAGEL V2 kiirkivinev jootebetoon

Kiirkivinev jootebetoon, mis on valmis võtma koormusi kahe tunni pärast (5 N/mm2 = 2 h, 70N/mm2 = 28 p, C55/67 või C60/75) ka +5 kraadi temperatuuril, väga voolav, tsemendi baasil, kloriididevaba, mittekahanev väikese veesisaldusega, pakase- ja jäätumisvastaste soolade kindel jootebetoon, mis sobib eriti hästi masinatele ja turbiinidele (tugeva vibratsiooniga), ankrupoltide kinnitamiseks, teras- ja betoonelementide paigalduseks, sildade laagrid, rööbaste paigaldus,terase- ja kõrgahjutehastes, paberitehastes, keemiatehastes ja rafineerimistehastes. Kiirem tahenemine võimaldab masinate varasema kasutuselevõtu või külmades tingimustes tuleb soojendada lühemat aega.

 V2_pilt

V2S jootebetoon tooteleht

PAGEL V2S superkiire jootebetoon

Veelgi Kiiremalt kivinev jootebetoon, mis on valmis võtma koormusi kahe tunni pärast (20 N/mm2 = 2 h, 70N/mm2 = 28 p, C55/67 või C60/75) ka +5 kraadi temperatuuril, väga voolav, tsemendi baasil, kloriididevaba, mittekahanev väikese veesisaldusega, pakase- ja jäätumisvastaste soolade kindel jootebetoon, mis sobib eriti hästi masinatele ja turbiinidele (tugeva vibratsiooniga), ankrupoltide kinnitamiseks, teras- ja betoonelementide paigalduseks, sildade laagrid, rööbaste paigaldus,terase- ja kõrgahjutehastes, paberitehastes, keemiatehastes ja rafineerimistehastes. Kiirem tahenemine võimaldab masinate varasema kasutuselevõtu või külmades tingimustes tuleb soojendada lühemat aega.

 

PAGEL V3/50 spetsiaalne jootebetoon (meretingimustesse)

PAGEL V1 baasil toodetud eriti suure vastupidavusega spetsiaalne jootebetoon meretingimustesse. 

 VB_pilt

PAGEL VB eriti kiiirelt kivinev jootebetoon

PAGEL VB-P eriti kiirelt kivinev jootebetoon (plastiline)

Eelmisest veelgi kiiremalt kivinev jootebetoon, mis on valmis võtma koormusi 30 min. pärast (5 N/mm2 = 0,5 h, 60N/mm2 = 28 p, C55/67 või C60/75) ka +5 kraadi temperatuuril, väga voolav, tsemendi baasil, kloriididevaba, mittekahanev, väikese veesisaldusega, pakase- ja jäätumisvastaste soolade kindel jootebetoon, mis sobib eriti hästi töödeks, kus on väga lühikesed  lühikesed ooteajad. kaevurõngaste paigaldamine, torude läbiviigud, paneelide paigaldus, betooni remonditööd, rööbaste paigaldus. Kiirem tahenemine võimaldab masinate varasema kasutuselevõtu või külmades tingimustes tuleb soojendada lühemat aega (külmakindel peale 2 h).

 VT_pilt

VT Turbo jootebetoon

VT-P Turbo jootebetoon plastiline

Eelmisest veelgi kiiremalt kivinev jootebetoon, mis on valmis võtma koormusi 30 min. pärast (5 N/mm2 = 0,5 h, 60N/mm2 = 28 p, C55/67 või C60/75) ka +1...+30 kraadi temperatuuril, väga voolav, tsemendi baasil, kloriididevaba, mittekahanev, väikese veesisaldusega, pakase- ja jäätumisvastaste soolade kindel, vett mitte läbi laskev ökonoomne jootebetoon, mis sobib eriti hästi töödeks, kus on väga lühikesed  lühikesed ooteajad. Kaevurõngaste paigaldamine, kanalisatsiooni remont, juurdepääsuluugid, klappide ja kraanide kinnituste jootmine kanalisatsioonis, liiklusmärgid, jootmis ja paigaldustööd gaasi- ja veetorustikus (külmakindel peale 2 h).

E1_üilt

E1 tootelehtE1F Ankurdussegu tooteleht

E1 ankurdussegu, E1F ankurdussegu - töödeldav

E1 on väga suure voolavuse ja suure nakkevõimega väga tugev (40 N/mm = 1 p, 65 N/mm2 = 28 p), väga voolav, tsemendi baasil, kloriididevaba, mittekahanev, madala vee/tsemendi suhtega, veekindel, pakase- ja jäätumisvastaste soolade kindel ja joogiveega kokkusobiv ankurdussegu, mis sobib  eriti hästi ankurdamiseks ja ankrupoltide injekteerimiseks, alt-üles töödeks ja vuukide ja õnaruste täitmiseks (E1SF), vertikaalpindadel ja torude tsentrifugaalsel krohvimisel.

 VS_pilt

VS vuugitäitesegu

Suure voolavusega (90 min), suure varajase tugevusega (40 N/mm2 = 1 p), tugev (70N/mm2 = 28 p, C60/75), tsemendi baasil, kloriididevaba, mittekahanev, väikese soojatekitavusega,  väikese veesisaldusega, veekindel, pakase- ja jäätumisvastaste soolade kindel, pumbatav, PFEIFER-VS süsteemidega sobiv jootebetoon, mis sobib  eriti hästi vertikaalvaluks vuukidele.

 VS-P_pilt

VS-P vuugitäitesegu

Plastiline (geelilaadne) vuugisegu pumbaga vuukide küljelt täitmiseks, mis säästab aega vuukidele raketiste ehitamisest ja demonteerimisest ja samas tänu varajasele tugevusele ka kiirendab kogu ehitusprotsessi (40 N/mm2 = 1 p), tugev (70N/mm2 = 28 p), tsemendi baasil, kloriididevaba, mittekahanev, väikese veesisaldusega, veekindel, pakase- ja jäätumisvastaste soolade kindel, pumbatav, PFEIFER-VS süsteemidega sobiv vuugisegu, mis sobib eriti hästi vuukide küljelt täitmiseks ja koheseks silumiseks.

 

 Varem ette tulnud probleemide lahendusi

Veekindlast betoonist torude läbiviigud:

betoonseina puuritakse avaus, paigaldatakse toru, toru peale veega paisuvast töövuugilindist (näit. HYDROSTOP) 1-2 rõngast. Ehitatakse raketis ja valatakse PAGEL jootebetooni täis (näit. V1/50). Veekindel PAGEL V1/50 paisub tahenedes pisut ja tänu nakkelisanditele haardub seina betooniga. Toru ümbert jääb veetihedust hoidma veega reageeriv HYDROSTOP.

Samade põhimõtetega oleme edukalt tihendatud läbiviikusid 40 - 1200 mm 

Toru läbiviik  Toru hõdroisolatsioon

 

Masinate paigaldus

Erinevad turbiinid suure põhjaplaadiga. Suure põhjaplaadi korral on jootebetooni voolavus ja mitte kahanemine, väga oluline. Võimalus, et plaadi keskelt jääb tühjaks või tänu jootebetoonis olevatele vähestele voolavust lisavatele lisanditele, lisatakse liialt segamisvett, on levinud probleem. Tulemuseks on jootebetooni täiteainete settimine põhja (betoon ei ole ühtlane vaid kihiline), betoon on nõrgem tänu liigsele segamisveele ja kuivamisel tekkib ka kahanemine, mis võimaldab vibreerival plaadil hiljem "hoogu võtta" ja alustada lammutamist. Siinkohal on oluline ka nakkelisand, mis tekitab alusplaadi ja betooni vahele nakke, mis seob turbiini vundamendiga üheks tervikuks ja tänu sellele väiksem vibratsioon=pikem kestvus=väiksem müra, jne.