Betooni remont injekteerimisega

Injekteerimine - läbivate või osaliselt läbivate pragude remont. Kui teiste meetoditega saab prao ainult pinnalt sulgeda, siis injekteerimisega sulgeb ja sõltuvalt eesmärgist ka taastab konstruktsiooni tugevuse (näit. pragu silla konstruktsioonis). Injekteerimine ühendab prao mõlemad pooled kogu ristlõike ulatuses jälle üheks tervikuks, et konstruktsiooni tabav koormus jaotuks ühtaselt.

Miks on injekteerimist vaja: enamasti on põhjuseid kolm: esteetiline, veekindlus ja ehitusliku struktuuri taastamine. Ei meeldi kellelegi maja, mis on pragusid täis ja räsitud. Veekindluse koha pealt on probleem ehitise püsivuses. Kui läbi prao jookseb vesi ehitisse või mahutist välja ja see remontimata jätta, siis võib eeldada lähiajal suuremaid remonditöid. Ehituslik struktuuri taastamine on seotud enamasti kandvas betoonis, et prao mõlemad pooled osaleksid konstruktsiooni koormuse kandmisel. Selleks on erinevaid materjale - lekke peatamiseks mõeldud ülikiire vaht, elastse liikuva prao vaik ja kuni klaasi tugevuse vaiguni, mis omab väga suurepärast naket.

Oleme kokku pannud väikese tutvustava juhendi erinevatest põhjustest ja meetoditest: "Pragude remont ja injekteerimismeetodid"

ADCOS NV või ADvanced COnstruction Systems (Edasijõudnud Ehitus Süsteemid) on Belgiast põhinev ettevõte, kes tegeleb kemikaalide ja lahendustega, mida kasutatakse ehituses, tsiviilehituses, nafta ja gaasi tootmisel, kaevanduses ja teistes tööstustes. Pakume kvalliteetseid süsteeme koos paigalduse know-how-ga läbi rahvusvahelise kogemuse pühendunud paigaldusettevõtetelt.

 

PURINJECT 115 ECO ühekomponentne lahustivaba ökoloogiline polüuretaanvaht. Ideaalselt sobilik vee lekete peatamiseks.

 

PURINJECT 1C 55 LV ühekomponentne lahustivaba väga väikese viskoossusega polüuretaan injekteerimisvaht, ideaalselt sobilik veelekete peatamiseks

 

PURINJECT 1C FLEX ühekomponentne lahustivaba polüuretaan injekteerimisvaht (väga elastne)

 

PURINJECT 1C MULTIFLEX ühekomponentne lahustivaba polüuretaan injekteerimisvaht ideaalne veelekete peatamiseks märgades dünaamilistes pragudes ja vuukides.

 

PURINJECT 2C ELASTIC LV kahekomponentne väikese viskoossusega elastne polüuretaan elastomeerne injekteerimisvaht betooni struktuuris olevate kuivade või märgade dünaamiliste pragude elastseks sulgemiseks

 

PURINJECT 2C MULTIFLEX 2 in 1 System kahekomponentne lahustivaba polüuretaan injekteerimisvaik ideaalne pragude sulgemiseks/lekete peatamiseks betoonis,kividel ja müürides. Veega kokkupuude tekitab vahu ja teine injekteerimine elastse vaigu.

 

PURINJECT 2C W Kiirelt reageeriv kahekomponentne polüuretaan injekteerimisvaik FCH ja halogeenide vaba. Sulgemiseks ja tahendamiseks voolava veega kohtades osaliselt ka survega vee vastu.

 

PURINJECT 2C D Kiirelt reageeriv kahekomponentne polüuretaan injekteerimisvaik FCH ja halogeenide vaba. Mäestikuala või vanade tunnelite fikseerimine ja stabiliseerimine niiskes ja kuivas.

 

PURINJECT 2C THIX
Kiirelt reageeriv kahekomponentne uretaan tiksotroopne injekteerimisvaik suure surve all olevate suurte lekete peatamiseks.

 

SILINJECT 2C FOAM orgaanilis-mineraalne mittepõlev kahekomponentne vaht, et täita tühimikke, sulgeda ja tugevdada 22.08.2008

 

SILINJECT 2C FLEX mitte vahustuv kiirelt tahenev elastne silikaat injekteerimisvaik lõhenevate ja pragunevate mäestikualade jaoks

 

PURINJECT HYDROGEL 1 komponentne lahustivaba polüuretaan injekteerimissüsteem, mis moodustab koos veega kas elastse vahu või pehme geeli sõltuvalt vee kogusest.

 

PURINJECT 1C SOIL lahustivaba polüuretaan injekteerimisvaik pinnase stabiliseerimiseks

 

ACRYLINJECT Polymer - kasutatakse koos ACRYLINJECT'iga akrülaadiga vaikude kasutamisel kohtades kus põhjavee tase kõigub. B komponendi lisamine parandab märg-kuiv omadusi tahenenud tootel.

 

ACRYLINJECT Elastic elastne aküül injekteerimisvaik lisanakke omadustega

 

ACRYLINJECT - polümetakrülaati geel vett jooksvate pragude sulgemiseks ja seina tugevdamiseks betoonis ja tellisseintes.

 

SILOXINJECT - madala survega injekteerimiseks, ilma lõhnata. Baseerub silaanidel/siloksaanidel. Mõeldud tõusva niiskuse vastu kiviseintes.

 

REPAR CEMETINJECT - väga peeneteraline ja mineraalidel baseeruv injekteerimislobri väga heade imbumisomadustega, suure vastupanu ja vastupidavusega. Kahanemisvaba